Særlige tilskud og støttemuligheder

Der er ikke særligt mange muligheder for at søge ekstra støtte til et efterskoleophold. Dog er der et par enkelte muligheder, som enten er geografisk eller økonomisk betinget.

JAC7960

Pulje til elever fra Sønderjylland

Er man bosiddende i Sønderjylland, kan man søge tilskud hos Sønderjysk Skoleforening. Sønderjylland er i denne sammenhæng syd for Kongeåen, hvorfor egnen omkring Ribe op til Gredstedbro også er at regne som Sønderjylland.

For at være tilskudsberettiget kræves det, at man er medlem af foreningen. Find yderligere oplysninger om Sønderjysk Skoleforening og ansøgningsmulighederne her.

Pulje til særligt trængte

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole administrerer en mindre pulje, som fordeles til familier, der er særligt trængte.

Puljen fordeles to gange om året i juni og december måned efter en konkret vurdering af indsendte ansøgninger.

Der kan ikke gives forhåndstilsagn om evt. støtte.

JAC7849
JAC7996 (1)

Sådan søger I puljen

For at komme i betragtning til puljens midler, skal man for første ansøgningsrunde inden 15. maj og til anden ansøgningsrunde inden 1. december indsende en ansøgning på nedenstående skema. Herefter vil vi kontakte jer for at indhente dokumentation for de økonomiske forhold. Vi vil herefter vurdere ansøgningerne og fordele midlerne.

Forvent at få afklaring på fordeling af midlerne for henholdsvis første og anden ansøgningsrunde 15. juni og umiddelbart inden jul.

Ansøgningsformular