Bestyrelse

Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole har sit formelle bagland i en skolekreds, som på den årlige generalforsamling vælger skolens bestyrelse.

Den siddende bestyrelse består af:

JAC8103