Det formelle

Efterskoler skal lade en række formelle oplysninger fremgå af deres hjemmesider, og derfor har vi samlet disse oplysninger i dette afsnit.

 

IMG 20220916 150210 (2)

Lovgrundlaget

Udgangspunktet for driften af efterskoler i Danmark er et lovgrundlag, der især skal findes i to bekendtgørelser:

- Undervisningsministeriets Lovbekendtgørelse nr. 689 af 22.06 2011 (med senere ændringer) om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler, og håndarbejdsskoler (“Loven om frie kostskoler”)

- Lovbekendtgørelse nr. 807 af 19.07 2012 (med ændringer) om tilskud til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (“Tilskudsbekendtgørelsen”).

Find de to lovbekendtgørelser her:

Efterskoleloven

Tilskudsbekendtgørelsen

Vedtægter

Som selvejende institution er vi båret af et sæt vedtægter, som danner rammen om vores virke.

De gældende vedtægter for Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er vedtaget på generalforsamlingerne den 27. april 2022 samt 11. april 2023.

Læs vedtægterne her

Årsplan

Alle efterskoler udfylder en årsplan på ministerielt papir, som skal være at finde på skolens hjemmeside. Her kan du læse om skolens anti-mobbe-strategi.

Læs årsplanen her

Indholdsplan

Som skole skal vi udarbejde en indholdsplan for alle vores aktiviteter.
En indholdsplan er således den mest omfattende beskrivelse af populært sagt alt mellem himmel og jord, som foregår på Skibelund i løbet af et efterskoleår, og når vi gennemfører camps.

Læs indholdsplanen her

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5817

Evaluering

Vi evaluerer regelmæssigt vores forskellige aktiviteter og beskriver, hvordan der følges op på evalueringers resultater.

Evaluering af skolens samlede undervisning
Skolen skal i henhold til lov om frie kostskoler regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på denne evaluering. Evalueringen og opfølgningen skal fremgå af skolens hjemmeside. Den seneste evaluering er lavet i juni 2022, og er en samlet evaluering som både rummer skolens samlede undervisning samt undervisningsmiljøvurderingen.

EVALUERING PÅ SKIBELUND

Vi evaluerer regelmæssigt vores forskellige aktiviteter og beskriver, hvordan der følges op på evalueringers resultater.

  • Evaluering af skolens samlede undervisning
  • Selvevaluering 
  • Undervisningsmiljøvurdering

 

EvaluerinG AF UNDERVISNING

Evaluering af skolens samlede undervisning. 

Skolen skal i henhold til lov om frie kostskoler regelmæssigt gennemføre en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på denne evaluering. Evalueringen og opfølgningen skal fremgå af skolens hjemmeside. Den seneste evaluering er lavet i juni 2022, og er en samlet evaluering som både rummer skolens samlede undervisning samt undervisningsmiljøvurderingen.

Læs mere om evaluering på Skibelund her

Selvevaluering

Skolen har i skoleåret 2021-22 arbejdet med at undersøge fællesskabet betydning. Hvor skabes fællesskaber og hvilken værdi har de. Undersøgelsen har haft det formål at sætte skarpt på hvordan fællesskab kan styrke set samlede efterskoleophold.

På baggrund af undersøgelsen skal bestyrelsen og skolens ledelse træffe beslutning om, hvilke initiativer, der skal sættes i værk for, at Skibelund kan blive et endnu mere attraktivt efterskoletilbud.

Læs mere om selvevaluering lige her

Undervisningsmiljø
vurderingen

Med elevers og ansattes medvirken udarbejder Skibelund mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering, der beskriver skolens psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Den seneste undervisningsmiljøvurdering er udarbejdet i juni 2022, og er en samlet evaluering som både rummer skolens samlede undervisning samt undervisningsmiljøvurderingen.

Læs undervisningsmiljøvurderingen her

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5751

Fuldførelse, frafald og overgang til anden uddannelse

På nedenstående links kan du læse mere om vores gennemførelsesprocent og frafaldsstatistikker de seneste år.

På Skibelund er vi selvsagt meget opmærksomme på, at så mange elever som muligt fuldfører deres efterskoleophold.

Se gennemførselsprocenten her

Vi skal også oplyse om vores elevers overgangsfrekvens til anden uddannelse og til beskæftigelse.

Læs om hvor mange elever der overgår til en anden uddannelse eller anden beskæftigelse lige her

Karakterer

På uddannelsesstatistik kan du finde information om Skibelunds karaktergivning for årgange, der har afsluttet deres ophold.

Find informationerne her

Sikkerhed ved sejlads

Skibelund har hvert år weekendaktiviteter med sejlads på Kongeåen. Derfor har vi udarbejdet en sikkerhedsprocedure for, hvordan det gribes an.

Læs om sikkerhed ved sejlads på Skibelund her

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5838

Værdigrundlaget

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er en moderne, Grundtvig-Koldsk skole. Skibelund har rødder i mange generationers folkelige engagement på begge sider af Kongeåen. Her har været skole i Skibelund siden 1874.

Læs værdigrundlaget her

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5821

PErsondatapolitik

Persondatapolitik for Skibelund Gymnastik-og Idrætsefterskole. 

Læs persondatapolitik her

DSC 2895

Anti-mobning

På Skibelund har vi plads til alle, og vi arbejder kontinuerligt med elevernes trivsel. Vi har naturligvis udarbejdet en trivsels- og anti-mobbestrategi.

Læs trivsel- og anti-mobbestrategien her