9. klasse

På Skibelund er vi ambitiøse med den boglige undervisning, fordi vi ved, at det giver dig de bedste muligheder i fremtiden.

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5821

Vi har et højt ambitionsniveau, hvor vi baserer undervisningen på folkeskolens fælles mål og de ministerielt opstillede slutmål.

Vores boglige profil på Skibelund sikrer, at vi kan udfordre dig på alle niveauer, og at undervisningen tager udgangspunkt i, hvor du er i de forskellige fag.

Faglig støtte og løft har man brug for, uanset hvor dygtig man er. 

For at sikre, at du bliver klar til dit næste skoleforløb på den bedste måde, undervises eleverne i 9. klasse i matematik, engelsk og tysk på lidt mindre hold, hvor motivation og mulighed for at tage ansvar for egen læring og udvikling er i højsædet.

Elever, der er fagligt udfordret, kan yderligere få støtte gennem inklusion, læseløft og ekstra undervisning i matematik.

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 6050
Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5817

Prøver

Vi gennemfører terminsprøve i januar og folkeskolens afgangsprøver til sommer. Det faglige standpunkt, sammenholdt med dit personlige og sociale engagement, indgår i skolens parathedsvurdering, når du vælger din vej videre efter 9. klasse.