Beliggenhed
og historie

Skibelund ligger lige syd for Askov ved Vejen mellem Kolding og Esbjerg. Vi ligger omkranset af det smukke Skibelund Krat med udsigt ned til Kongeåen, som vi ofte går ned og bader i.

Landevejen mellem Kolding og Ribe løber lige forbi skolen, og med cykel kan du på et kvarter nå ind til Vejen Station, hvorfra der er gode togforbindelser til resten af landet.

 

Beliggendhed (2)

Transport 
TIL OG FRA

Når weekender og ferier indtræffer, og elever skal hjem og senere retur til efterskolen, er det vores erfaring, at de fleste bliver kørt frem og tilbage i bil. Det sker ofte som samkørsel organiseret mellem forældrene på årgangen. Det samme gælder for elever, der kommer med toget til Vejen. Her finder kammeraternes forældre altid ud af at hente og bringe til stationen.

Historie

Skibelund er den ældste efterskole i Danmark.

Oprettelsen af Skibelund var et vigtigt led i den nationale identitetskamp mellem Danmark og Tyskland.

Skolen blev grundlagt som et skolehjem i 1874 for børn af dansksindede forældre syd for Kongeåen, der som bekendt udgjorde grænsen til Tyskland i perioden 1864 til 1920.

Til styrkelse af det danske

Da de tyske myndigheder 10 år senere i 1884, forbød de undervisningspligtige børn at gå i skole nord for grænsen, omdannedes skolehjemmet til efterskole, hvor børnene så kunne komme efter konfirmationsalderen. Her kunne de få undervisning i dansk som modvægt til den tyske undervisning, de havde modtaget i børneskolen. Frem til i dag er skolen løbende blevet udviklet, udbygget og moderniseret.

BELIGGENHED2 (2)
IMG 20220916 150210 (2)

Navneskifte i 2005

Skolen har gennem mange år haft en markant gymnastik- og idrætsprofil, hvilket betød, at skolen i 2005 ændrede navn til det nuværende; Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole. Samtidig byggede skolen det første af vores to springcentre. Det andet indviede vi i 2016.