10. klasse

På Skibelund er vi ambitiøse med den boglige undervisning, fordi vi ved, at det giver dig de bedste muligheder i fremtiden.

Vi har et højt ambitionsniveau, hvor vi baserer undervisningen på folkeskolens fælles mål og de ministerielt opstillede slutmål. Vores boglige profil på Skibelund sikrer, at vi kan udfordre dig på alle niveauer, og at undervisningen tager udgangspunkt i, hvor du er i de forskellige fag. Faglig støtte og løft har man brug for, uanset hvor dygtig man er.

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5800 (1)

Prøver

Vi gennemfører terminsprøve i januar og elever i 10. klasse går i udgangspunktet op til FP10-prøven. Det faglige standpunkt, sammenholdt med dit personlige og sociale engagement, indgår i skolens parathedsvurdering, når du vælger ungdomsuddannelse.

Ves10gia

I 10. klasse har du faget VeS10GIa, som i korte træk er et dannelsesfag, hvor du i fire forløb bliver klogere på dig selv, skolen, samfundet og verden. Det handler om, at blive klogere på sig selv, blive udfordret både mentalt og fysisk, og at udvide sin horisont. 

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5897 (2)

Ves10gia

VeS10GIA betyder 'at sætte spor' og det kommer du til at gøre; både i dig selv, andre og verden. 

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5843