Uddannelses[-]vejledning

Hvad skal fremtiden byde på, når dit efterskoleophold slutter? På Skibelund er det vigtigt for os, at vores elever kommer godt videre til næste uddannelsessted.

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 6065

Vejledning

Vi ved godt, at det er en løbende proces at træffe et uddannelsesvalg. Som elev guides og hjælpes du sikkert både af dine forældre, lærere og skolens vejledere. Men i sidste ende er det kun dig selv, der kan nå til en beslutning om, hvilken uddannelsesretning der er den rette for netop dig. Inden du kan træffe valget, er det derfor vigtigt, at du gør dig en række overvejelser og erfaringer. Det vil vi gerne hjælpe dig med under dit efterskoleophold på Skibelund. Derfor tilbyder vi en række vejledningsaktiviteter, som er med til at give dig indsigt i mulige uddannelses- og jobønsker og som forhåbentlig vil bidrage til, at du bliver afklaret omkring, hvilken retning din uddannelse skal gå i, når efterskoleåret er omme.

Mål for vejledningen på Skibelund

At du bliver bevidst om dine egne styrkesider, interesser og evner og med udgangspunkt heri bliver parat til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg.

Vejledningsaktiviteter etableres med udgangspunkt i din uddannelsesplan.

At du bliver præsenteret for alternative jobs og lidt mere utraditionelle uddannelser.