Weekender

Efterskolen er selvfølgelig også åben i weekenden – og på Skibelund glæder vi os over, at der altid er mange elever, der gerne vil blive på skolen. I weekenden ser vi frem til at kunne skabe et anderledes program lørdag og søndag, end det hverdagen byder på. Vi annoncerer weekendprogrammerne i god tid, så alle har mulighed for at se hvilke aktiviteter, der er på programmet.

JAC8148 (1)

Almindelige weekender

I almindelige weekender kan man tage hjem, men man er også meget velkommen til at blive på skolen. Der vil være et program for weekenden, med både frivillige og obligatoriske aktiviteter. Vi anbefaler, at du bliver på skolen i flere weekender og oplever det helt særlige fællesskab der er her. Hvis du tager hjem i weekenderne, har du almindeligvis fri fredag kl. 15.00 og skal komme tilbage på skolen søndag aften mellem kl. 18.30 og 21.30.

Forlængede weekender (hjemme)

Vi har enkelte forlængede weekender, hvor man har fri en ekstra dag, og hvor skolen mere eller mindre lukker ned. Vi anbefaler jer at tage hjem i disse weekender, og prioritere at blive på skolen i andre weekender. Det vil også være hensigtsmæssigt at forsøge at placere tandlægebesøg og lægebesøg på disse erstatningsfridage, så det ikke kommer til at gå ud over skoletiden.

JAC8239
Gymnastik

gymnastik[-]opvisningerne

I forårsperioden vil gymnastikopvisningerne fylde mange weekender, hvor vi er rundt i landsdelen og præsentere skolens flotte opvisning til lokalopvisninger, landsdelsarrangementer og lignende. Som elev på Skibelund skal du regne med, at de fleste weekender i marts måned vil være fyldt med gymnastikopvisninger, hvor alle elever deltager.

JAC1398

Obligatoriske weekender (på skolen)

Obligatoriske weekender er weekender, hvor eleverne skal blive på skolen. Her er der forskellige arrangementer, som alle skal deltage i. Det er f.eks. gymnastikopvisninger i marts, Efterskolernes Dag og forældredagen i september. De obligatoriske weekender fremgår af kalenderen, som I modtager inden skolestart.