Inklusionstilbud

Vi ønsker på Skibelund at være en skole, hvor inklusion lykkes, og hvor den enkelte elev oplever at flytte sig fagligt, personligt og socialt.

Til elever med faglige udfordringer, herunder læse- og stavevanskeligheder, har Skibelund et inklusionstilbud bestående af faglig støtte samt oplæsnings- og staveprogrammet CD-ord eller Appwriter. Det er en forudsætning, at elevens faglige udfordringer på forhånd er velbeskrevet, så vi kan sikre den rette støtte til eleven fra skoleårets start.

 

JAC8458

Hvad forstår vi ved inklusion?

Ved inklusion forstås et undervisningstilbud, der ligger ud over den almindelige holddeling og undervisning. Inden skolestart udarbejdes et inklusionstilbud med afsæt i en skriftlig handleplan, der sikrer den enkelte elevs faglige inklusion. Vi kan evt. aftale et møde inden skolestart, hvis der er behov for det.

Handleplanen udarbejdes i samarbejde med hjemmet, og den evalueres systematisk og løbende samt underskrives af eleven, forældrene og skolen.

Hvis eleven tidligere har været del af et inklusionstilbud eller har modtaget anden form for særlig støtte, er det vigtigt at gøre skolen opmærksom på det, så vi kan få hjulpet eleven godt i gang med undervisningen på Skibelund.

Planen indeholder:

  • Hjemmets forventninger til skolen
  • Skolens forventninger til hjemmet
  • Evaluering sker løbende med eleven og med hjemmet i forbindelse med skolehjemsamtale i januar
  • Mulighed for særlig opmærksomhed i forbindelse med UU-vejledning
  • Afsluttende evaluering af inklusionsforløbet
Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5788
Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5832

Hvis du vil benytte inklusionstilbud på Skibelund

Kommende elever med ønske om at anvende vores inklusionstilbud skal kontakte skolen. Formålet er, at der ved skolestartstart ligger en færdig og underskrevet handleplan klar til ibrugtagelse.

Skolen vægter samarbejdet med hjemmet højt, ligesom vi tilstræber en høj grad af kommunikation mellem faglærer/støttelærer og kontaktlærer.

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole vurderer fra skoleår til skoleår, hvor mange elever, der kan tilbydes et inklusionstilbud.

Hent ansøgningsskema: Inklusionstilbud på Skibelund