Værdier

Siden 1874 har der været skole i Skibelund. I dag er Skibelund en moderne, Grundtvig-Koldsk efterskole med dybe rødder i historien, sang, fortælling, livsoplysning og demokratisk dannelse.

Disse ting er, sammenholdt med høj faglighed, idræt og stort fokus på relationerne, det vigtigste for os som skole.

 

Skibelund Gymnastik & Idrætsefterskole 5838

Skolens værdigrundlag

Med blik for de udstukne rammer for efterskoledrift og de markante tendenser i tiden, har Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole udviklet et værdigrundlag, der består af fire – ligestillede – elementer:

JAC8455

Mangfoldigt og
rummeligt fællesskab

Eleverne på Skibelund oplever glæden ved at bidrage til såvel de små og de store fællesskaber. På Skibelund er hver enkelt elev vigtig for fællesskabet.

 

Faglig nysgerrighed og
nysgerrig faglighed

Skibelund vil bevare, skabe og inspirere elevernes lyst og vilje til at undres, lære og gå i dybden.

Demokrati og
medborgerskab

Skibelund ønsker, at eleverne får mod på at deltage aktivt i et demokratisk samfund – lokalt, nationalt og globalt                                                             

 

Bevægelse, leg og livsglæde – fællesskabende oplevelser

Skibelund lægger vægt på idræt og særligt gymnastik som grobund for mangfoldigt og rummeligt fællesskab.